Uw dichtstbijzijnde vestiging Zoek uw dichtstbijzijnde vestiging
Zoek uw dichtstbijzijnde vestiging


Track & Trace
Track & Trace
Portal
Portal
Grootste
samenwerkingsverband
van zelfstandige transport- en
distributiebedrijven in de Benelux

Disclaimer

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij TransMission en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website of gebruikmaken van de aangeboden functionaliteiten. Het is de gebruiker van de website en/of functionaliteiten niet toegestaan de inhoud van deze website of functionaliteiten te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TransMission B.V.

Het gebruik van de functionaliteiten vindt geheel op eigen risico plaats. TransMission B.V. behoudt zich het recht voor om deze functionaliteiten bij te werken, te vernieuwen of uit te schakelen.

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. TransMission B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

TransMission B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 

TransMission B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.